mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golasowicach
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2017/2018 znajduje się pod adresem: https://zspgolasowice.mobidziennik.pl/2017